Startsida

Akutteam

Upplev & Lär mer om Vildsvin

Vildsvinsklubben
Förvaltningsområdet

Länkar

Kontakta oss

Admin av hemsidan

Till Jaktdatabaserna
 

Akutteam

  • Jaktlag/jakträttsinnehavare ansvarar i första hand, i överenskommelse med markägare, att skötsel av ev. skyddsjakt på vildsvin på känsliga grödor och markområden inom jaktlagsarrendet utförs. Jaktlag/jakträttsinnehvare bör även i samarbete med markägaren försöka vidta övriga åtgärder för att i möjligaste mån minimera vildsvinens skadegörelser på brukad och allmän mark.
  • Vid all jakt på klövvilt måste enligt lag en eftersökshund finns att tillgå inom 2 timmar efter det att djuret påskjutits. Eftersökshunden i fråga måste dessutom vara tränad att utföra sitt uppdrag samt vad gäller vidsvin testad samt godkänd som eftersökshund på vildsvin.

Tänk på att i god tid före jaktstart se till att lämplig eftersökshund finns tillgänglig!

 

Samtliga ovanstående punkter utförs i första hand av respektive jaktlag/jakträttsinnehavare samt då det även berör markägare, i samarbete med dessa. Om du behöver hjälp med rådgivning vid skador, förebyggande åtgärder eller vak- och skyddsjakt finns det ett sk Akutteam.

 

Akutteamet tillhandahåller och förmedlar:

  • Eftersökshundar tränade på vildsvin. Debiteras enligt taxa för ersättning av trafikskadat statens vilt.
  • Hjälp med vakjakt och skyddsjakt.
  • Mobila skjutstolpar för kortare uthyrning.
  • Uthyrning av kompletta mobila elstängsel vid akuta "bökningsangrepp". Dag 1-7 utgår hyra 80 kr exkl moms/dygn, därefter 50 kr exkl moms/dyg. Maximal hyrestid är 14 dygn. I stängselpaketet ingår 500 löpmeter 3-raders eltråd, stolpar samt batteri.
  • Tillgång att hyra kylrum med uppslaktningsmöjligheter.
  • Information och rådgivning kring vildsvinsskador samt eftersök.

Ring 070-2068647 för mer information!

 

Akutteamet arbetar hårt för att träna sig och sina hundar. Var vecka träffas de och tränar skytte samt eftersök. Läs mer om den kurs de har varit på i Sörmland samt ta del av de bilder som togs under kurstillfället.          

Bildspel kurs Sörmland 

Resumé Eftersökskurs