Startsida

Akutteam

Upplev & Lär mer om Vildsvin

Vildsvinsklubben
Förvaltningsområdet

Länkar

Kontakta oss

Admin av hemsidan

Till Jaktdatabaserna
 

Förvaltningsområdet

Vildsvinsklubben Ekonomisk Förening motsvarar Tjugotaggarens Älgskötselområde.

Älgskötselområdet omfattar ca 12 000 ha mark och här verkar 15 jaktlag i verierande storlek. Området har en mycket variernade biotop. Här finns allt från djupaste skogsmark till ett öppet mer odlingslandskap. En större, väl trafikerad väg (väg 150) korsar markerna. Samarbete och markägarrepresentation i jaktlagen är väletablerat sedan länge.