Startsida

Akutteam

Upplev & Lär mer om Vildsvin

Vildsvinsklubben
Förvaltningsområdet

Länkar

Kontakta oss

Admin av hemsidan

Till Jaktdatabaserna
 

Vildsvinsklubben

Vildsvinsklubben Ekonomisk Förening består av 14 jaktlag, vilket utgör en markareal på ca 11 000 hektar.

Inom området pågår ett operativt vildsvinsförvaltningsprogram med mål att ge en hållbar vildsvinsstam i balans med miljö, jordbruk och samhälle.

Stor vikt läggs vid god jaktetik, vildsvinsskadeförebyggande åtgärder samt informations- och kunskapsspridning.    

 

 

Vildsvinsklubben Ekonomisk Förening bildades under hösten 2004. Syftet med bildandet var att kunna driva projekt Halländskt Vildsvin i Förvaltning och Utveckling.

Hösten 2006 kallade vi projektets "övervintringsfas". Då fortsatte Vildsvinsklubben sin inledda vildsvins- förvaltningspolicy samt all sin insamling av data. vi fortsatte även vår utbildning av databasansvariga samt allmänheten. En enkätundersökning skickades ut och en uppföljning vad gäller intresse av affärsutvecklingsmöjligheter kring vildsvin inom området skickades ut.

Projektet har avslutat sin första fas och vi tackar varmt våra finansiärer Länsstyrelsen Halland, Region Halland, LRF Halland, Jägareförbundet Halland och Jägarnas Riksförbund.